Lil Wayne – 6 Foot 7 Foot (Explicit) (Official Music Video) ft. Cory Gunz

Lil Wayne – 6 Foot 7 Foot (Explicit) (Official Music Video) ft. Cory Gunz

Read More

Ăn Cái Chi – Art GVR ft Sony Tran (Club Mix)

Ăn Cái Chi – Art GVR ft Sony Tran (Club Mix)

LT Midside: ♪ Ăn cái chi? Homies ♪ ♪ Mi muốn ăn cái chi … Để tau đưa mi đi … ♪ ♪ Ăn cái chi? Homies. ♪ ♪ Mi muốn ăn cái chi … Để tau đưa mi đi … ♪ ♪ Ăn cái chi? Homies ♪ ♪ Mi muốn ăn cái chi … […]

Read More